Zakład Zasobów Środowiska i Geozagrożeń

STACJA TERENOWA - DOBIEGNIEWO


Informacje ogólne

Badania zmian zachodzących w środowisku geograficznym pod wpływem oddziaływania dużej budowli hydrotechnicznej, jaką jest stopień wodny „Włocławek” zostały rozpoczęte już na etapie jego budowy. Pierwsze obiekty stacji obserwacyjnej w Dobiegniewie powstały jednak dopiero w 1976 roku. Początkowo był to niewielki budynek kontenerowy i standardowo wyposażony ogródek meteorologiczny. Sukcesywnie rozbudowywana i modernizowana stacja terenowa składa się obecnie z czterech drewnianych budynków powstałych na bazie kontenerów, o łącznej powierzchni 80 m2 oraz metalowego hangaru na sprzęt pływający. Pomysłodawcami i założycielami stacji byli dr hab. Mieczysław Banach i dr hab. Marek Grześ, który był pierwszym kierownikiem stacji. Od roku 1996 funkcję tę pełni dr hab. Piotr Gierszewski.

Stacja w Dobiegniewie (fotografia archiwalna)
Stacja w Dobiegniewie stanowi zaplecze dla badań hydrologicznych i geomorfologicznych prowadzonych przez pracowników zakładu na Zbiorniku Włocławskim i w jego otoczeniu. Spełnia ona również funkcję magazynu na sprzęt do badań terenowych oraz próbki materiału geologicznego.

Stacja w Dobiegniewie
Badania geomorfologiczne i hydrologiczne prowadzone są nie tylko na Zbiorniku Włocławskim i w jego strefie brzegowej, ale również w zlewniach położonych w Kotlinie Płockiej. Od 1990 roku prowadzony jest monitoring hydrologiczny i hydrochemiczny w zlewni Rudy (53,2 km2). W różnych okresach badaniami objęte zostały również zlewnie Skrwy Lewej, Zuzanki, Rybnicy i Rakutówki.

Stacja w Dobiegniewie
Wyniki badań prowadzonych w Kotlinie Płockiej wykorzystywane są w edukacji ekologicznej prowadzonej przez Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy, z którym Zakład Zasobów Środowiska i Geozagrożeń współpracuje od wielu lat.