Zakład Zasobów Środowiska i Geozagrożeń

STACJA TERENOWA - DOBIEGNIEWO


Zakres pomiarów

Obserwacje meteorologiczne i hydrologiczne na stacji w Dobiegniewie prowadzone są w różnym zakresie od listopada 1977 r. Początkowo były to pomiary temperatury i wilgotności powietrza, temperatury gruntu, kierunku i prędkości wiatru, opadów i grubości pokrywy śnieżnej wykonywane przez obserwatora. W roku 1999 zainstalowana została automatyczna stacja pogodowa „Weather Monitor II”, za pomocą rejestrowano temperaturę i wilgotność powietrza, prędkość i kierunek wiatru, ciśnienie atmosferyczne i opady atmosferyczne, a od roku 2020 funkcjonuje stacja meteorologiczna Onset Hobo, która z 10 minutową rozdzielczością rejestruje kierunek i prędkość wiatru na wysokości 10 m, temperaturę i wilgotność powietrza na wysokości 2 m, opad atmosferyczny oraz promieniowanie krótkofalowe. Na Zbiorniku Włocławskim w okresie od 1977 do 2011 prowadzono obserwacje przebiegu zjawisk lodowych, temperatury wody, stanów wody i wysokości falowania.

Stacja meteo w Dobiegniewie

W odległości 3 km od stacji na strudze Ruda wybudowano próg kontrolno-pomiarowy, gdzie od roku 1989 prowadzone są pomiary stanów wody początkowo za pomocą limnigrafu, a obecnie rejestratora Onset HOBO z godzinną rozdzielczością. W latach 1990-1994 oraz 2004-2005 prowadzono również monitoring hydrologiczny i hydrochemiczny w zlewniach cząstkowych strugi Ruda.

Próg kontrolno-pomiarowy na Rudzie

W roku 2017 program monitoringu znacząco rozszerzono. Za pomocą rejestratorów Onset monitorowane są stany wody w jeziorach Gościąż i Wierzchoń oraz poziom wód podziemnych w 4 piezometrach. Monitoring chemiczny wód powierzchniowych, podziemnych i opadowych obejmuje oznaczenia: temperatury, pH, SEC, O2, HCO3˗, SO4, Cl-, Ca2+, Mg2+, Na+, K+, NH4+, NO2-, NO3˗ PO4, TN, TP. Prowadzony jest również monitoring limnologiczny Jeziora Gościąż. W trzech pionach pomiarowych zlokalizowanych w osi dłuższej jeziora z 30 minutową rozdzielczością rejestrowana jest temperatura i przewodność właściwa wody. Co miesiąc monitorowane są właściwości fizykochemiczne wody we wszystkich warstwach jeziora oraz tempo sedymentacji tryptonu w warstwie epi- i hypolimionu. Od 2017 roku w odległości 2 km od jeziora Gościąż, funkcjonuje automatyczna stacja meteorologicznej Onset Hobo, co godzinę rejestrowana jest temperatura i wilgotność powietrza, opady atmosferyczne oraz kierunek i prędkość wiatru. Na stacji zainstalowany jest również kolektor opadu zbierający wodę do analiz izotopów stabilnych tlenu i wodoru.

Stacja meteo w Dąbiu