Wydawnictwa Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Monografie


ISSN 1643-2312

Monografie ukazują się od 1997 roku. W sumie zostało wydanych 17 tomów, prezentujących dorobek naukowy pracowników Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Redaktorem jest prof. dr hab. Marek Degórski.

Równolegle od kilku lat ukazują się Monografie (Seria Geograficzna), których współwydawcą jest Wydawnictwo Akademickie Sedno.

Wykaz tytułów i pełne teksty (IGiPZ PAN) 

Wykaz tytułów i pełne teksty (IGiPZ PAN/Sedno)

Dystrybucja