Wydawnictwa Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Prace Geograficzne


ISSN 0373-6547

Wydawnictwo seryjne ukazujące się od 1954 r. Jego celem jest informowanie o osiągnięciach naukowych geografii polskiej i międzynarodowej.  Ważnym elementem działalności tej serii jest druk prac doktorskich i habilitacyjnych o tematyce społeczno- i fizycznogeograficznej.

Publikacje w Pracach Geograficznych są objęte licencją otwartą CC BY-SA 4.0 tl_files/igipz/wydawnictwa/otwarty_dostep.png bez embarga czasowego.

Redakcja

Informacja dla Autorów

Wykaz tytułów i pełne teksty 

Dystrybucja