IGiPZ PAN > Zakład Badań Geośrodowiska > Stacje terenowe > Szymbark > Dydaktyka, Stacja Szymbark, Zakład Badań Geośrodowiska IGiPZ PAN

Zakład Badań Geośrodowiska

STACJE TERENOWE - SZYMBARK


Dydaktyka

Na Stacji corocznie organizowane są praktyki studentów III roku Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska i Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, poświęcone ocenie stanu środowiska przyrodniczego poprzez zastosowanie różnych metod badawczych: fotointerpretacji i teledetekcji lotniczej i satelitarnej, pomiarów radiometrycznych, biometrycznych, hydrologicznych oraz analiz glebowych.

Zajęcia dydaktyczne na stoku doświadczalnym Stacji w Szymbarku

Na Stacji odbywają praktyki uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Gorlicach kształcący się w zawodzie technik ochrony środowiska. W ramach zajęć terenowych grupy studentów z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kilecach, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie poznają metody badań oraz wyniki prac prowadzonych w Szymbarku. Liczne grupy uczniowskie ze szkół podstawowych i średnich powiatu gorlickiego w ramach lekcji geografii lub ochrony środowiska zapoznają się z tematyką badawczą naszej Stacji. W ciągu roku jest ok. 10 takich grup (300 osób). Konsultowane są również zagadnienia podczas przygotowywanych prac licencjackich, magisterskich i doktorskich.

Laboratorium Stacji