IGiPZ PAN > Zakład Badań Geośrodowiska > Stacje terenowe > Szymbark > Projekty badawcze, Stacja Szymbark, Zakład Badań Geośrodowiska IGiPZ PAN

Zakład Badań Geośrodowiska

STACJE TERENOWE - SZYMBARK


Projekty badawcze

Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego (ZMŚP)

SWEX

Pod patronatem Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), dla potrzeb misji SMOS (Soil Moisture and Ocean Salnility), zawiązane zostało konsorcjum krajowe SWEX pod nazwą “SWEX - Gleba, Woda i Wymiana Energii”. Konsorcjum ma na celu dostarczenie naziemnych danych walidacyjnych dla interpretacji obrazów mikrofalowych z sondy SMOS (ESA), która rozpoczęła obrazowanie powierzchni Ziemi w listopadzie 2009 r. Misja orbitalna ma dostarczyć informacji o zasobach wodnych powierzchni Ziemi, zmiennych w czasie na różnych etapach cyklu hydrologicznego. Badania dotyczące głównie zmian wilgotności gleby na tle pozostałych składników obiegu wody prowadzone są w 40 krajach. W Polsce powstało konsorcjum, w skład którego weszły:
1) Centrum Badań Kosmicznych PAN - koordynacja
2) Instytut Geodezji i Kartografii
3) Instytut Agrofizyki PAN
4) Instytut Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
5) Instytut Melioracji i Użytków Zielonych IMUZ w Falentach
6) Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
Okres realizacji: 1.01.2009-31.12.2012
Koordynatorem krajowym SWEX jest dr Wojciech Marczewski z Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie
Instytucja finansująca: Europejska Agencja Kosmiczna (ESA)
Oficjalna strona WWW