IGiPZ PAN > Zakład Badań Geośrodowiska > Stacje terenowe > Stacja badawcza w Szymbarku, Zakład Badań Geośrodowiska IGiPZ PAN

Zakład Badań Geośrodowiska

STACJE TERENOWE - SZYMBARK


     
Budynek Stacji Naukowej IGiPZ PAN w Szymbarku  

Stacja Badawcza im. E. Gila w Szymbarku

Kierownik: dr hab. Małgorzata Kijowska-Strugała, prof. IGiPZ
Pracownicy: dr hab. Witold Bochenek, prof. IGiPZ, dr Sabina Wójcik, mgr Tomasz Szydłowski, Wojciech Liszka

Szymbark 430, 38-311 Szymbark  

tel./faks (48-18) 35-13-170
e-mail: igszymbark@poczta.onet.pl
GPS: 49°37'56''N, 21°7'0''E

Stacja Naukowa Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk w Szymbarku została utworzona w 1965 r. Instytut Geografii PAN przejął obiekt należący do Państwowego Gospodarstwa Rolnego „Stadnina Koni” w Siarach, o powierzchni 5,2 ha, będący tzw. „resztówką” pozostałą po parcelacji majątku dworskiego „Bystrzyca”. W obrębie obiektu znajdowały się: XIX-wieczny modrzewiowy dworek, oficyna, budynki gospodarcze oraz naturalny park leśny.

więcej...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------