Zakład Geoekologii

OPRACOWANIA ON-LINE


Roślinność doliny Wisły  

Jan Marek Matuszkiewicz (red.)
Kompleksowe mapy roślinności doliny Wisły środkowej i dolnej
IGiPZ PAN, Warszawa, 2020

Odcinek "Wyszogród"

Mapa doliny Wisły odcinek „Wyszogród” obejmuje odcinek od północnych granic Warszawy do obszaru poniżej Włocławka (łącznie 1571,94 km2). Wyróżniono 16 688 poligonów podstawowych. Mapa bazuje na kartowaniu terenowym z lat 1993-1995, z wykorzystaniem zdjęć lotniczych, przeprowadzonym na podkładzie mapy topograficznej w skali 1:25 000. Zawiera pełną charakterystykę roślinności (4 aspekty + informacje o kompleksowości struktury wewnętrznej). Na mapie tego odcinka realizuje się: 111 jednostek kartograficznych z klasyfikacji szczegółowej roślinności rzeczywistej (tab. 1 i 2), 82 jednostki z klasyfikacji uproszczonej roślinności rzeczywistej (tab. 1 i 3) oraz 24 jednostki potencjalnej roślinności naturalnej (tab. 4).

Charakterystyka 20 jednostek roślinności rzeczywistej o największym udziale powierzchniowym na mapie "Wyszogród" (ROS1)

Udział powierzchniowy jednostek potencjalnej roślinności naturalnej na mapie "Wyszogród"

Objaśnienia kodów poszczególnych jednostek w tabeli 4
pozostałe - grupa zbiorowisk o powierzchniowym udziale jednostkowym <0,5% (L.-Pin.t., L.-Pin.m., M.-Pin., S.-Pin., V.u.-Pin., T.-Carp.c., T.-Carp.z., F.-U.z., F.-U.ch., S.-Aln., woda, industrioklimaks)


Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim, które przysługuje Janowi Markowi Matuszkiewiczowi. Kopiowanie i rozpowszechnianie opracowania w całości lub w częściach możliwe jest wyłącznie za pisemną zgodą autora. Dopuszcza się bez tego warunku wykorzystanie w formie kopiowania fragmentów map do celów naukowych i dydaktycznych z podaniem cytatu opracowania.


Redakcja strony WWW: Jacek Wolski
Ostatnia aktualizacja: 5.03.2020