Zakład Geografii Miast i Ludności

Wybrane monografie

Bijak J., Kicinger A., Kupiszewski M., współpraca Śleszyński P., 2007, Studium metodologiczne oszacowania rzeczywistej liczby ludności Warszawy, Central European Forum for Migration Research, CEFMR Working Paper, 2, Warsaw, 78 s.

Breuer I. M., Foss O., Humer A., Milbert A., Palma P., Rosik P., Stępniak M., Velasco X., 2013, European Atlas of Services of General Interest, Bundesinstitut fuer Bau-, Stadt- und Raumforschung, Bonn, 104 s.

Górczyńska M., 2014, Zmiany zróżnicowań społecznych i przestrzennych w wybranych dzielnicach Warszawy i aglomeracji paryskiej: dynamika i aktorzy, Prace Geograficzne IGiPZ PAN, 246, Warszawa, 282 s.

Komornicki T., Korcelli P., Siłka P., Śleszyński P., Świątek D., 2013, Powiązania funkcjonalne pomiędzy polskimi metropoliami, Wydawnictwo Akademickie Sedno, IGiPZ PAN, Warszawa, 215 s.

Komornicki T., Śleszyński P., Rosik P., Pomianowski W., 2010, Dostępność przestrzenna jako przesłanka kształtowania polskiej polityki transportowej, Biuletyn KPZK PAN, 241, Warszawa, 167 s.

Korcelli P., Degórski M., Drzazga D., Komornicki T., Markowski T., Szlachta J., Węcławowicz G., ZaleskiJ., Zaucha J., 2010, Ekspercki projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2033, Studia KPZK PAN, 128, Warszawa, 169 s.

Korcelli P., Grochowski M., Kozubek E., Korcelli-Olejniczak E., Werner P., 2012, Development of Urban-Rural Regions: from European to Local Perspective, Monografie IGiPZ PAN, 14, Warszawa, 158s.

Korcelli-Olejniczak E., 2012, Region metropolitalny – pojęcie, struktura przestrzenna, dynamika, Prace Geograficzne IGiPZ PAN, Warszawa, 235, 189 s.

Kupiszewski M. (red.), 2013, International Migration and the Future of Populations and Labour Force Resources in Europe, The Springer Series on Demographic Methods and Population Analysis, Springer, Dordrecht-Heidelberg-New York-London, 350 s.

Kupiszewski M., Mattila H., Chindea A., Swift C. (red.), 2008, Addressing the Irregular Employment of Immigrants in the European Union: Between Sanctions and Rights, International Organization for Migration, Budapest, 328 s.

Leibenath M., Korcelli-Olejniczak E., Knippschild R. (red.), 2008, Cross-border Governance and Sustainable Spatial Development. Mind the Gaps!, Development Studies, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg.

Stępniak M., Deręgowska A., Śleszyński P., 2012, Atlas. Społeczno-demograficzny rozwój Mazowsza, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, Warszawa, 4 s. + 50 tabl.

Stępniak M., Węcławowicz G., Górczyńska M., Bierzyński A., 2009, Warszawa w świetle Narodowego Spisu Powszechnego 2002, Atlas Warszawy, 11, IGiPZ PAN, Warszawa, 114 s.

Stępniak M., 2014, Przekształcenia przestrzennego rozmieszczenia zasobów mieszkaniowych w Warszawie w latach 1945-2008, Prace Geograficzne IGiPZ PAN, 245, Warszawa, 168 s.

Śleszyński P., Bański J., Degórski M., Komornicki T., Więckowski M., 2007, Stan zaawansowania planowania przestrzennego w gminach, Prace Geograficzne IGiPZ PAN, 211, Warszawa, 284 s.

Śleszyński P., Komornicki T., Solon J., Więckowski M., 2012, Planowanie przestrzenne w gminach, Wydawnictwo Akademickie Sedno, IGiPZ PAN, Warszawa, 240 s.

Śleszyński P., 2007, Gospodarcze funkcje kontrolne w przestrzeni Polski, Prace Geograficzne IGiPZ PAN, 213, Warszawa, 320 s.

Śleszyński P., 2010, Studium szacunku liczby i rozmieszczenia pracujących w Krakowie, Biuletyn KPZK PAN, 243, Warszawa, 103 s.

Taylor Z., 2007, Rozwój i regres sieci kolejowej w Polsce, Monografie IGiPZ PAN, 7, Warszawa, 322s.

Taylor Z., Ciechański A., 2013, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w polskim transporcie. Monografie IGiPZ PAN, 15, Warszawa, 278s.

Taylor Z., Ciechański A., 2014, Transport Companies in the Servicing of Organised Tourism in Poland, Monografie IGiPZ PAN, 16, Warszawa, 150s.

Węcławowicz G., Bański J., Degórski M., Komornicki T., Korcelli P., Śleszyński P., Przestrzenne zagospodarowanie Polski na początku XXI wieku, 2006, Monografie IGiPZ PAN, 6, Warszawa, 212 s.

Węcławowicz G., Degórski M., Komornicki T., Korzeń J., Bański J., Soja R., Śleszyński P., Więckowski M., 2006, Studia nad przestrzennym zagospodarowaniem obszaru wzdłuż granicy polsko-niemieckiej, Prace Geograficzne IGiPZ PAN, Warszawa, 207, 224 s.

Węcławowicz G., 2007, Geografia społeczna miast. Uwarunkowania społeczno-przestrzenne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 222 s.

Więckowski M., Michniak D., Bednarek-Szczepańska M., Chrenka B., Ira V., Komornicki T., Rosik P., Stępniak Marcin, Szekely V., Śleszyński P., Świątek D., Wiśniewski R., 2012, Pogranicze polsko-słowackie. Dostępność transportowa a turystyka, IGiPZ PAN; Geograficky ustav Slovenska akademia vied, Warszawa-Bratysława, 314 s., 10 map + 1 CD-ROM.

Więckowski M., 2010, Turystyka na obszarach przygranicznych Polski, Prace Geograficzne IGiPZ PAN, 224, Warszawa, 256 s.