Zakład Geografii Miast i Ludności

Tematyka prac doktorskich

Prace aktualnie prowadzone:

Paweł Sudra (Otwarty przewód doktorski, grudzień 2015)

 • "Procesy rozpraszania i koncentracji zabudowy w aglomeracji warszawskiej po 1989 roku w różnych skalach przestrzennych".

Dagmara Mliczyńska-Hajda (Otwarty przewód doktorski, wrzesień 2013)

 • „Rewitalizacja w procesie zmiany miasta”.

Małgorzata Miłosz (tryb zaoczny studium doktoranckiego. Otwarty przewód doktorski, październik 2011)

 • „Percepcja zieleni miejskiej w przestrzeni Warszawy.”

Magda Jasińska (tryb zaoczny studium doktoranckiego. Otwarty przewód doktorski, grudzień 2010)

 • „Zmiany funkcji terenów poprzemysłowych Bydgoszczy w procesie rewitalizacji”.

Adam Konieczny (tryb zaoczny studium doktoranckiego. Otwarty przewód doktorski, czerwiec 2010)

 • „Wpływ nowych inwestycji hotelowych na rewitalizacją przestrzeni miasta”.

Natalia Zdanowska

Doktorantka na: l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Praca prowadzona w systemie współpromotorstwa z Anne Bretagniolle (l’UMR Géographie-Cités) i Grzegorz Węcławowicz (IGiPZ PAN) na podstawie umowy zawartej pomiędzy IGIPZ PAN a l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, http://www.parisgeo.cnrs.fr/spip.php?article6732&lang=fr

Prace zakończone:

Maksymilian Mendel

 • „Residential developers as actors of urban transformation in post-socialist Warsaw” (Transformacja przestrzeni miejskiej Warszawy przez deweloperów mieszkaniowych” Praca obrona 25.06.2014.

Adam Bierzyński

 • „Przemiany struktury gospodarstw domowych w przestrzeni Warszawy 1988-2011.” Praca obroniona 09.04. 2014.

Caroline Bouloc

 • „Les élites dans les villes polonaises” (Elity w polskich miastach. Studia z geografii społecznej)Współ-promotorstwo w L’Université Paris 1. Praca obroniona 7.12.2013 w Paryżu

Magdalena Górczyńska

 • „Zmiany zróżnicowań społecznych i przestrzennych w wybranych dzielnicach Warszawy i aglomeracji paryskiej: dynamika i aktorzy (Współ-promotorstwo z Université Panthéon-Sorbonne). Praca obroniona w roku 2012.

Marcin Stępniak

 • „Przestrzenna dekoncentracja zasobów mieszkaniowych w Warszawie w latach 1945 - 2008.” Praca obroniona w roku 2011.

Agnieszka Michalska

 • „Rynek mieszkaniowy na obszarze metropolitalnym Warszawy – czynniki determinujące zróżnicowania przestrzenne cen mieszkań w latach 2002-2005.” Praca obroniona w roku 2008.

Ewa Korcelli-Olejniczak

 • „Funkcje metropolitalne Warszawy w latach 1990-2002. Współzależność pozycji w systemie miast Europy Środkowej” pub. 2004, Prace Geograficzne nr 198. IG i PZ PAN.

Przemysław Śleszyński

 • “Transformacja przestrzeni miejskiej Warszawy w latach 1990-99 na przykładzie zachodniej części centrum Warszawy” pub. 2004, Prace Geograficzne nr 196. IG i PZ PAN pod tytułem: „Kształtowanie się zachodniej części centrum Warszawy”

Tuna Tasan-Kok

 • ”Budapest, Istanbul and Warsaw, Institutional and spatial change”. Euron Academic Publisher, Delft 2004. (Współ-promotorstwo, Utrecht University)