Wydawnictwa Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Atlas Warszawy


ISBN 83-87954-71-3

W latach 1993-2009 ukazało się 11 numerów. 

Redakcja: Grzegorz Węcławowicz, Janusz Księżak, Przemysław Śleszyński

 

Wykaz tytułów i pełne teksty

Dystrybucja