IGiPZ PAN > Wydawnictwa > Serie wydawnicze zamknięte > Biuletyn Rozwoju Zachodnich i Wschodnich Obszarów Przygranicznych Polski

Wydawnictwa Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Biuletyn Rozwoju Zachodnich i Wschodnich Obszarów Przygranicznych Polski


Biuletyn ukazywał się w latach 1993–1995 w ramach projektu badawczego pt. “Podstawy Rozwoju Zachodnich i Wschodnich Obszarów Przygranicznych Polski” finansowanego przez Komitet Badań Naukowych (nr projektu 6 6130 92 03). Projekt zrealizowano pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Stasiaka w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk. Wydano 12 zeszytów.

 

Wykaz tytułów i pełne teksty

Dystrybucja