Wydawnictwa Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Geopolitical Studies


ISSN 1429-009X

W latach 1997–2001, w ramach projektu badawczego KBN pt. "Geopolityczny wymiar polskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej" (nr projektu 6 PO4E 5310, kierownik prof. dr hab. Marcin Rościszewski), ukazało się 8 tomów. W latach 2002-2010 ukazało się kolejnych 8 tomów, część we współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim pod redakcją prof. Jerzego Kitowskiego.

Wykaz tytułów i pełne teksty

Dystrybucja