Wydawnictwa

PRACE HABILITACYJNE


Informacje ogólne

Ukazywały się w latach 1986–1991(format B5). W następnych latach rozprawy habilitacyjne były wydawane w serii “Prace Geograficzne”.

Wykaz tytułów

Rok wydania   Autor (Author)   Tytuł (Title)
1986   Ludwik Mazurkiewicz   Teoretyczne podstawy modeli przestrzennego oddziaływania = Theoretical foundations of spatial interaction models, Ossolineum, 137 s., fig. 5
         
1987   Władysława Stola   Klasyfikacja funkcjonalna obszarów wiejskich Polski. Próba metodyczna = Functional classification of rural areas in Poland. An Attempt at a methodology, Ossolineum, 166 s., 35 fig., 4 tab.
         
1988   Roman Szczęsny   Przemiany struktury przestrzennej rolnictwa Polski w latach 1970–1980. Przestrzenne zróżnicowanie typów rolnictwa = Changes of the spatial structure of Polish agriculture in the years 1970–1980. Spatial differentiation of types of agriculture, Ossolineum, 170 s., 30 fig.
         
1988   Grzegorz Węcławowicz   Struktura społeczno-przestrzenna w miastach Polski = The socio-spatial structures in Polish cities, Ossolineum, 264 s., 55 fig., 29 tab.
         
1989   Andrzej Gawryszewski   Przestrzenna ruchliwość ludności Polski, 1952–1985 = Spatial human mobility in Poland, 1952–1985, Ossolineum, 370 s., 84 fig., 17 tab.
         
1991   Zbigniew Rykiel   Rozwój regionów stykowych w teorii i w badaniach empirycznych = The development of superimposed regions in theory and empirical investigations, Ossolineum, 117 s., 5 fig., 21 tab.