Wydawnictwa Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Prace Habilitacyjne


Ukazywały się w latach 1986–1991. W następnych latach rozprawy habilitacyjne były wydawane w serii “Prace Geograficzne”.

 

 

Wykaz tytułów i pełne teksty

Dystrybucja