Wydawnictwa Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Zeszyty IGiPZ PAN


Ukazywały się w latach 1991–1999. Wydano 60 zeszytów. Od 2000 r. nastąpiło połączenie serii “Zeszyty IGiPZ PAN” i “Dokumentacji Geograficznej”. Zachowano charakter i szatę graficzną “Zeszytów”, a tytuł i numerację “Dokumentacji Geograficznej”.

Redaktor naczelny: Teresa Kozłowska-Szczęsna (1991–2000).

 

Wykaz tytułów i pełne teksty

Dystrybucja