IGiPZ PAN > Wydawnictwa > Serie wydawnicze zamknięte > Dokumentacja Geograficzna

Wydawnictwa Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dokumentacja Geograficzna


ISSN 0012-5032

Czasopismo ukazywało się w latach 1952-2009. W latach 1952-1953 wydawane przez Polskie Towarzystwo Geograficzne pod tytułem "Biuletyn Geograficzny, zaś od 1954 r. przez Instytut Geografii PAN pod nazwą "Dokumentacja Geograficzna" (od 1995 r. z numeracją ciągłą). W 2000 r. nastąpiło połączenie serii "Zeszyty IGiPZ PAN" i "Dokumentacji Geograficznej". Zachowano charakter i szatę graficzną "Zeszytów", a tytuł i numerację "Dokumentacji Geograficznej".

 

Wykaz tytułów i pełne teksty

Redakcja

Dystrybucja