IGiPZ PAN > Instytut > Rada Naukowa > Postępowania awansowe > Postępowania doktorskie

Instytut

RADA NAUKOWA


Regulamin postępowania w sprawie nadania stopnia doktora


Postępowania doktorskie - streszczenia i recenzje rozpraw (od 2015 r.)