Zespół Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii

ATLAS RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


Spis map

Część II ŚRODOWISKO NATURALNE

21. BUDOWA GEOLOGICZNA

21.1 Powierzchniowe utwory geologiczne

Jan Rzechowski
1. Powierzchniowe utwory geologiczne 1:1500000
2. Miąższość utworów czwartorzędowych 1:6000000

21.2 Utwory starsze od czwartorzędu

1. Utwory starsze od czwartorzędu 1:1500000
Marcin Piwocki
2. Hipsometria powierzchni podczwartorzędowej 1:4500000
Marcin Piwocki, Jan Rzechowski

21.3 Tektonika

Tektonika 1:1500000
Jerzy Znosko

21.4 Surowce mineralne (bez surowców skalnych)

Surowce mineralne (bez surowców skalnych) 1:1500000
Maciej Podemski, Marcin Piwocki, Tadeusz Osmólski, Jadwiga
Królicka

21.5 Surowce skalne

Krystyna Wyrwicka
1. Surowce zwięzłe 1:3000000
2. Surowce okruchowe 1:3000000
Krystyna Wyrwicka
3. Surowce ilaste 1:3000000
Krystyna Wyrwicka
4. Zasoby surowców skalnych 1:3000000
Zasoby ogółem
Diagramy
5. Surowce skalne w ujęciu stratygraficznym
Tablica

22. ZJAWISKA GEOFIZYCZNE

22.1 Zjawiska geofizyczne

1. Anomalie grawimetryczne 1:3000000
Stefan Młynarski
2. Anomalie magnetyczne 1:3000000
Stefan Młynarski
3. Prędkości współczesnych pionowych ruchów powierzchni skorupy
ziemskiej 1:6000000
Tadeusz Wyrzykowski
4. Rozkład strumienia cieplnego 1:6000000
Stefan Młynarski
5. Miąższość pokrywy osadowej 1:6000000
Stefan Młynarski
6. Aktywność sejsmiczna 1:6000000
Barbara Guterch, Hanna Lewandowska-Marciniak
7. Podział geotektoniczny na podstawie głębokich sondowań
sejsmicznych 1:6000000
Aleksander Guterch
8. Struktura skorupy ziemskiej wzdłuż międzynarodowych profili
Profile
Aleksander Guterch

23. RZEŹBA TERENU

23.1 Hipsometria

Jerzy Ostrowski
Hipsometria 1:1500000
Krzywa hipsometryczna
Wykres

23.2 Pochodzenie i wiek rzeźby

1. Pochodzenie rzeźby 1:1500000
Sylwia Gilewska, Maria Klimek
2. Główne strefy morfogenetyczne i wiek bezwzględny rozwoju rzeźby 1:6000000
Sylwia Gilewska

23.3 Współczesne procesy rzeźbotwórcze

1. Typy współczesnego modelowania rzeźby 1:3000000
Mirosław Bogacki
2. Zjawiska krasowe 1:3000000
Sylwia Gilewska
3. Spłukiwanie potencjalne gleby 1:6000000
Czesław Józefaciuk
4. Rozmieszczenie osuwisk 1:6000000
Tadeusz Ziętara
5. Rozmieszczenie osuwisk w Karpatach 1:1500000
Tadeusz Ziętara
6. Osuwiska Cergowej Góry 1:15000
Tadeusz Ziętara

23.4 Pochodzenie i wiek rzeźby (przykłady)

1. Pojezierze Iławskie (okolice Sztumu) 1:50000
Eugeniusz Drozdowski
2. Dolina Środkowej Noteci 1:50000
Jan Szupryczyński
3. Płaskowyż Nałęczowski 1:50000
Andrzej Kęsik
4. Góry Świętokrzyskie 1:50000
Tadeusz Klatka, Halina Klatka
5. Beskid Śląski 1:50000
Maria Baumgart-Kotarba, Adam Kotarba
6. Tatry 1:50000
Mieczysław Klimaszewski

31. KLIMAT

31.1 Usłonecznienie

Mieczysław Kuczmarski
1. Sumy usłonecznienia w okresie zimy (XII-II) o prawdopodobieństwie
wystąpienia 10% 1:6000000
2. Średnie sumy usłonecznienia w okresie zimy (XII-II) 1:6000000
3. Sumy usłonecznienia w okresie zimy (XII-II) o prawdopodobieństwie
wystąpienia 90% 1:6000000
4. Sumy usłonecznienia w okresie wiosny (III-V) o prawdopodobieństwie
wystąpienia 10% 1:6000000
5. Średnie sumy usłonecznienia w okresie wiosny (III-V) 1:6000000
6. Sumy usłonecznienia w okresie wiosny (III-V) o prawdopodobieństwie
wystąpienia 90% 1:6000000
7. Sumy usłonecznienia w okresie lata (VI-VIII) o prawdopodobieństwie
wystąpienia 10% 1:6000000
8. Śrenie sumy usłonecznienia w okresie lata (VI-VIII) 1:6000000
Mieczysław Kuczmarski
9. Sumy usłonecznienia w okresie lata (VI-VIII) o prawdopodobieństwie
wystąpienia 90% 1:6000000
10. Sumy usłonecznienia w okresie jesieni (IX-XI) o
prawdopodobieństwie wystąpienia 10% 1:6000000
11. Średnie sumy usłonecznienia w okresie jesieni (IX-XI) 1:6000000
12. Sumy usłonecznienia w okresie jesieni (IX-XI) o
prawdopodobieństwie wystąpienia 90% 1:6000000
13. Sumy roczne usłonecznienia o prawdopodobieństwie
wystąpienia 10% 1:6000000
14. Średnie sumy roczne usłonecznienia 1:6000000
15. Sumy roczne usłonecznienia o prawdopodobieństwie
wystąpienia 90% 1:6000000

31.2 Promieniowanie, temperatura powietrza

1. Średnie całkowite promieniowanie słoneczne w styczniu 1:6000000
Janusz Paszyński, Krystyna Miara
2. Średnie całkowite promieniowanie słoneczne w kwietniu 1:6000000
Janusz Paszyński, Krystyna Miara
3. Średnie całkowite promieniowanie słoneczne w lipcu 1:6000000
Janusz Paszyński, Krystyna Miara
4. Średnie całkowite promieniowanie słoneczne w październiku 1:6000000
Janusz Paszyński, Krystyna Miara
5. Średnie całkowite promieniowanie słoneczne w roku 1:6000000
Janusz Paszyński, Krystyna Miara
6. Średnie saldo promieniowania w pełnym zakresie widma w styczniu 1:6000000
Janusz Paszyński, Krystyna Miara
7. Średnie saldo promieniowania w pełnym zakresie widma w kwietniu 1:6000000
Janusz Paszyński, Krystyna Miara
8. Średnie saldo promieniowania w pełnym zakresie widma w lipcu 1:6000000
Janusz Paszyński, Krystyna Miara
9. Średnie saldo promieniowania w pełnym zakresie widma w
październiku 1:6000000
Janusz Paszyński, Krystyna Miara
10. Średnie saldo promieniowania w pełnym zakresie widma w ciągu
roku 1:6000000
Janusz Paszyński, Krystyna Miara
11. Średnia temperatura powietrza w styczniu 1:6000000
Teresa Kozłowska-Szczęsna
12. Średnia temperatura powietrza w kwietniu 1:6000000
Teresa Kozłowska-Szczęsna
13. Średnia temperatura powietrza w lipcu 1:6000000
Teresa Kozłowska-Szczęsna
14. Średnia temperatura powietrza w październiku 1:6000000
Teresa Kozłowska-Szczęsna
15. Średnia temperatura powietrza w roku 1:6000000
Teresa Kozłowska-Szczęsna

31.3 Charakterystyki termiczne

1. Średni czas trwania zimy termicznej (okres z temperaturą średnią
dobową niższą od O0C) 1:6000000
Danuta Limanówka, Tadeusz Niedźwiedź
2. Średnie temperatury stycznia o prawdopodobieństwie wystąpienia 10% 1:6000000
Tadeusz Niedźwiedź, Zbigniew Ustrnul
3. Średnie temperatury stycznia o prawdopodobieństwie wystąpienia 90% 1:6000000
Tadeusz Niedźwiedź, Zbigniew Ustrnul
4. Liczba dni mroźnych w roku o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%
(dni z temperaturą maksymalną niższą od O0C) 1:6000000
Tadeusz Niedźwiedź, Zbigniew Ustrnul
5. Liczba dni mroźnych w roku o prawdopodobieństwie wystąpienia 50%
(dni z temperaturą maksymalną niższą od O0C) 1:6000000
Tadeusz Niedźwiedź, Zbigniew Ustrnul
6. Średni czas trwania lata termicznego (okres z temperaturą średnią
dobową wyższą od 150C) 1:6000000
Danuta Limanówka, Tadeusz Niedźwiedź
7. Średnie temperatury lipca o prawdopodobieństwie wystąpienia 10% 1:6000000
Tadeusz Niedźwiedź, Zbigniew Ustrnul
8. Średnie temperatury lipca o prawdopodobieństwie wystąpienia 90% 1:6000000
Tadeusz Niedźwiedź, Zbigniew Ustrnul
9. Liczba dni gorących w roku o prawdopodobieństwie wystapienia 10%
(dni z temperaturą maksymalną powyżej 250C) 1:6000000
Tadeusz Niedźwiedź, Zbigniew Ustrnul
10. Liczba dni gorących w roku o prawdopodobieństwie wystapienia 50%
(dni z temperaturą maksymalną powyżej 250C) 1:6000000
Tadeusz Niedźwiedź, Zbigniew Ustrnul
11. Najwyższe maksima temperatury powietrza w roku
o prawdopodobieństwie wystąpienia 10% 1:6000000
Tadeusz Niedźwiedź, Zbigniew Ustrnul
12. Najwyższe maksima temperatury powietrza w roku
o prawdopodobieństwie wystąpienia 50% 1:6000000
Tadeusz Niedźwiedź, Zbigniew Ustrnul
13. Najniższe minima temperatury powietrza w roku
o prawdopodobieństwie wystąpienia 50% 1:6000000
Tadeusz Niedźwiedź, Zbigniew Ustrnul
14. Najniższe minima temperatury powietrza w roku
o prawdopodobieństwie wystąpienia 90% 1:6000000
Tadeusz Niedźwiedź, Zbigniew Ustrnul
15. Średnie amplitudy roczne temperatury powietrza 1:6000000
Tadeusz Niedźwiedź, Zbigniew Ustrnul

31.4 Przymrozki, pokrywa śnieżna, opady dobowe

1. Data pierwszych przymrozków jesiennych o prawdopodobieństwie
wystąpienia 10% 1:6000000
Tadeusz Niedźwiedź, Danuta Limanówka, Zbigniew Ustrnul
2. Data pierwszych przymrozków jesiennych o prawdopodobieństwie
wystąpienia 50% 1:6000000
Tadeusz Niedźwiedź, Danuta Limanówka, Zbigniew Ustrnul
3. Data ostatnich przymrozków wiosennych o prawdopodobieństwie
wystąpienia 10% 1:6000000
Tadeusz Niedźwiedź, Danuta Limanówka, Zbigniew Ustrnul
4. Data ostatnich przymrozków wiosennych o prawdopodobieństwie
wystąpienia 50% 1:6000000
Tadeusz Niedźwiedź, Danuta Limanówka, Zbigniew Ustrnul
5. Długość okresu bezprzymrozkowego o prawdopodobieństwie
wystąpienia 10% 1:6000000
Tadeusz Niedźwiedź, Danuta Limanówka, Zbigniew Ustrnul
6. Długość okresu bezprzymrozkowego o prawdopodobieństwie
wystąpienia 50% 1:6000000
Tadeusz Niedźwiedź, Danuta Limanówka, Zbigniew Ustrnul
7. Długość okresu bezprzymrozkowego o prawdopodobieństwie
wystąpienia 90% 1:6000000
Tadeusz Niedźwiedź, Danuta Limanówka, Zbigniew Ustrnul
8. Liczba dni z pokrywą śnieżną o prawdopodobieństwie wystąpienia 10% 1:6000000
Tadeusz Niedźwiedź, Danuta Czekierda, Danuta Limanówka
9. Liczba dni z pokrywą śnieżną o prawdopodobieństwie wystąpienia 50% 1:6000000
Tadeusz Niedźwiedź, Danuta Czekierda, Danuta Limanówka
10. Liczba dni z pokrywą śnieżną o prawdopodobieństwie
wystąpienia 90% 1:6000000
Tadeusz Niedźwiedź, Danuta Czekierda, Danuta Limanówka
11. Maksymalna grubość pokrywy śnieżnej o prawdopodobieństwie
wystąpienia 10% 1:6000000
Tadeusz Niedźwiedź, Danuta Czekierda, Danuta Limanówka
12. Liczba dni z opadem powyżej 10 mm o prawdopodobieństwie
wystąpienia 10% 1:6000000
Tadeusz Niedźwiedź, Danuta Czekierda, Danuta Limanówka
13. Liczba dni z opadem powyżej 10 mm o prawdopodobieństwie
wystąpienia 90% 1:6000000
Tadeusz Niedźwiedź, Danuta Czekierda, Danuta Limanówka
14. Maksymalne opady dobowe o prawdopodobieństwie wystąpienia 10% 1:6000000
Tadeusz Niedźwiedź, Elżbieta Cebulak
15. Maksymalne opady dobowe o prawdopodobieństwie wystąpienia 50% 1:6000000
Tadeusz Niedźwiedź, Elżbieta Cebulak

31.5 Opady atmosferyczne

Tadeusz Niedźwiedź, Elżbieta Cebulak
1. Sumy opadów w okresie zimy (XII-II) o prawdopodobieństwie
wystąpienia 10% 1:6000000
2. Sumy opadów w okresie zimy (XII-II) o prawdopodobieństwie
wystąpienia 50% 1:6000000
3. Sumy opadów w okresie zimy (XII-II) o prawdopodobieństwie
wystąpienia 90% 1:6000000
4. Sumy opadów w okresie wiosny (III-V) o prawdopodobieństwie
wystąpienia 10% 1:6000000
5. Sumy opadów w okresie wiosny (III-V) o prawdopodobieństwie
wystąpienia 50% 1:6000000
6. Sumy opadów w okresie wiosny (III-V) o prawdopodobieństwie
wystąpienia 90% 1:6000000
7. Suma opadów w okresie lata (VI-VIII) o prawdopodobieństwie
wystąpienia 10% 1:6000000
8. Suma opadów w okresie lata (VI-VIII) o prawdopodobieństwie
wystąpienia 50% 1:6000000
9. Suma opadów w okresie lata (VI-VIII) o prawdopodobieństwie
wystąpienia 90% 1:6000000
10. Suma opadów w okresie jesieni (IX-XI) o prawdopodobieństwie
wystąpienia 10% 1:6000000
11. Suma opadów w okresie jesieni (IX-XI) o prawdopodobieństwie
wystąpienia 50% 1:6000000
12. Suma opadów w okresie jesieni (IX-XI) o prawdopodobieństwie
wystąpienia 90% 1:6000000
13. Sumy roczne opadów o prawdopodobieństwie wystąpienia 10% 1:6000000
14. Sumy roczne opadów o prawdopodobieństwie wystąpienia 50% 1:6000000
15. Sumy roczne opadów o prawdopodobieństwie wystąpienia 90% 1:6000000

31.6 Wiatry

Tadeusz Niedźwiedź, Janusz Paszyński, Danuta Czekierda
1. Częstość wiatru z sektora północnego w półroczu zimowym (XI-IV) 1:6000000
2. Częstośc wiatru z sektora północnego w półroczu letnim (V-X) 1:6000000
3. Częstośc wiatru z sektora północnego w roku 1:6000000
4. Częstość wiatru z sektora wschodniego w półroczu zimowym (XI-IV) 1:6000000
5. Częstośc wiatru z sektora wschodniego w półroczu letnim (V-X) 1:6000000
6. Częstośc wiatru z sektora wschodniego w roku 1:6000000
7. Częstość wiatru z sektora południowego w półroczu zimowym (XI-IV) 1:6000000
8. Częstośc wiatru z sektora południowego w półroczu letnim (V-X) 1:6000000
9. Częstośc wiatru z sektora południowego w roku 1:6000000
10. Częstość wiatru z sektora zachodniego w półroczu zimowym (XI-IV) 1:6000000
11. Częstośc wiatru z sektora zachodniego w półroczu letnim (V-X) 1:6000000
12. Częstośc wiatru z sektora zachodniego w roku 1:6000000
13. Średnia roczna liczba dni z wiatrem bardzo silnym o prędkości
powyżej 15 m/s 1:6000000
14. Średnia roczna liczba dni z wiatrem silnym o prędkości
powyżej 15 m/s 1:6000000
15. Średnia roczna częstość ciszy i słabego wiatru o prędkości
poniżej 2 m/s 1:6000000

31.7 Charakterystyka synoptyczna klimatu

Tadeusz Niedźwiedź
1-7. Typowe sytuacje synoptyczne w Europie (przykłady)
1. Sytuacja zachodnia cyklonalna 1:6000000
2. Sytuacja wschodnia i południowo-wschodnia antycyklonalna 1:6000000
3. Sytuacja północno-wschodnia antycyklonalna 1:6000000
4. Sytuacja północna antycyklonalna 1:6000000
5. Sytuacja południowa antycyklonalna 1:6000000
6. Sytuacja północno-wschodnia i północna cyklonalna 1:6000000
7. Centrum wyżu nad Polską 1:6000000
8. Anomalie średniej dobowej temperatury powietrza w styczniu przy
sytuacji zachodniej cyklonalnej 1:6000000
9. Anomalie średniej dobowej temperatury powietrza w styczniu przy
sytuacji wschodniej i południowo-wschodniej antycyklonalnej 1:6000000
10. Anomalie średniej dobowej temperatury powietrza w lipcu przy
sytuacji północno-zachodniej cyklonalnej 1:6000000
11. Anomalie średniej dobowej temperatury powietrza w lipcu przy
sytuacji wschodniej i południowo-wschodniej antycyklonalnej 1:6000000
12. Średnie sumy dobowe opadów w lipcu przy sytuacji
północno-zachodniej cyklonalnej 1:6000000
13. Średnie sumy dobowe opadów w lipcu przy sytuacji
północno-wschodniej i wschodniej cyklonalnej 1:6000000

31.8 Typy pogody, regiony klimatyczne

Alojzy Woś
1-5. Typy pogody (przykłady)
1. Dni z pogodą bardzo ciepłą, pochmurną, bez opadu 1:6000000
2. Dni z pogodą umiarkowanie ciepłą, z dużym zachmurzeniem,
z opadem 1:6000000
3. Dni z pogodą przymrozkową, bardzo chłodną, z dużym
zachmurzeniem, z opadem 1:6000000
4. Dni z pogodą umiarkowanie mroźną, z dużym zachmurzeniem,
z opadem 1:6000000
5. Dni z pogodą dość mroźną, pochmurną, bez opadu 1:6000000
6. Regiony klimatyczne 1:2500000
7. Średnia roczna liczba dni z wybranymi typami pogody w
poszczególnych regionach klimatycznych
Tablica

32. WODY

32.1 Wody powierzchniowe

Andrzej Czerny
1. Wody powierzchniowe 1:1500000
2. Główne dorzecza 1:6000000
Dorzecza o powierzchni ponad 1000 km2
Tablica

32.3 Odpływ rzeczny

1. Reżim odpływu rzecznego 1:2500000
Irena Dynowska
Zmienność odpływu w cyklu rocznym
Wykresy
Irena Dynowska
2. Średni odpływ jednostkowy (1951-1970) 1:4500000
Juliusz Stachý, Bogusław Biernat
3. Maksymalny odpływ jednostkowy 1:4500000
Barbara Fal, Jerzy Punzet
4. Średni niski odpływ jednostkowy (1951-1970) 1:4500000
Juliusz Stachý, Bogusław Biernat
5. Typowe okresy występowania wezbrań 1:4500000
Bogusław Biernat
6. Przepływy charakterystyczne większych rzek
Tablica
Juliusz Stachý

32.4 Zjawiska lodowe, denudacja zlewni

1. Daty średniego pojawiania się zjawisk lodowych 1:4500000
Julian Gołek
2. Daty średniego zaniku zjawisk lodowych 1:4500000
Julian Gołek
3. Cas trwania zjawisk lodowych 1:4500000
Julian Gołek
4. Daty średniego pojawiania się pokrywy lodowej 1:4500000
Julian Gołek
5. Daty średniego zaniku pokrywy lodowej 1:4500000
Julian Gołek
6. Czas trwania pokrywy lodowej 1:4500000
Julian Gołek
7. Termiczne zanieczyszczenie rzek I 1:4500000
Julian Gołek
8. Termiczne zanieczyszczenie rzek II 1:4500000
Julian Gołek
9. Denudacja zlewni 1:4500000
Jan Brański

32.5 Wody podziemne I

Bronisław Paczyński
1. Wody podziemne zwykłe (słodkie) 1:1500000
2. Regiony hydrogeologiczne 1:7500000
3. Przekrój hydrogeologiczny Polski północno-zachodniej

32.6 Wody podziemne II

Występowanie pierwszego zwierciadła wód podziemnych j jego dynamika 1:1500000
Małgorzata Gutry-Korycka, Grażyna Gadomska

32.7 Wody mineralne i termalne

Zenobiusz Płochniewski
1. Wody mineralne i termalne 1:1500000
2. Regiony występowania wód mineralnych 1:7500000

32.8 Bilans wodny

Małgorzata Gutry-Korycka
1-6. Elementy bilansu wodnego (1931-1960)
1. Opad skorygowany (Pr) 1:4500000
2. Odpływ średni (H) 1:4500000
3. Odpływ powierzchniowy (Hp) 1:4500000
4. Odpływ podziemny (Hg) 1:4500000
5. Deficyt odpływu (E) 1:4500000
6. Współczynnik odpływu ( ) 1:4500000
7. Typy bilansu wodnego (1931-1960) w powiązaniu z cechami
fizycznogeograficznymi zlewni 1:3000000

41. GLEBY

41.1 Gleby - klasyfikacja genetyczna

Gleby. Klasyfikacja genetyczna 1:1500000
Stanisław Białousz

41.2 Właściwości gleb

1. Uziarnienie 1:3000000
Stanisław Białousz
2. Uwilgotnienie 1:3000000
Lidia Ochalska
3. Odczyn 1:3000000
Henryk Kern
4. Występowanie węglanu wapnia 1:3000000
Henryk Kern

41.3 Bonitacja gleb

Bonitacja gleb 1:1500000
Jan Strzelec

42. ROŚLINNOŚĆ

42.1 Potencjalna roślinność naturalna

Potencjalna roślinność naturalna 1:1500000
Władysław Matuszkiewicz, Bożena Degórska

42.2 Lasy - regiony przyrodniczo-leśne

1. Regiony przyrodniczo-leśne 1:1500000
Tadeusz Trampler, Anna Kliczkowska, Elżbieta Dmyterko,
Bożena Degórska
2. Lesistość (według dzielnic) 1:6000000
Anna Kliczkowska, Elżbieta Dmyterko, Bożena Degórska

42.3 Lasy - struktura siedliskowa

1. Typy siedliskowe lasu 1:1500000
Tadeusz Trampler, Anna Kliczkowska, Elżbieta Dmyterko,
Bożena Degórska
2. Struktura gatunkowa drzewostanów (według krain) 1:6000000
Anna Kliczkowska, Elżbieta Dmyterko, Bożena Degórska

42.4 Zasięgi niektórych roślin, torfowiska

1. Niektóre niestrefowe typy roślinności o znaczeniu geograficznym 1:3000000
Władysław Matuszkiewicz
2. Zasięgi ważniejszych geograficznie gatunków drzew 1:3000000
Władysław Matuszkiewicz
3. Złoża torfowe 1:3000000
Sławomir Żurek
4. Wiek torfowisk 1:3000000
Sławomir Żurek

42.5 Krajobrazy roślinne i regiony geobotaniczne

Jan M. Matuszkiewicz
1. Krajobrazy roślinne 1:2500000
2. Regiony geobotaniczne 1:2500000

43. ŚWIAT ZWIERZĘCY

43.1 Fauna i jej dynamika

1. Żółw błotny (Emys orbicularis) 1:6000000
Zbigniew Głowaciński, Joanna Plit
2. Wilk (Canis Iupus) 1:6000000
Zbigniew Głowaciński, Joanna Plit
3. Łoś (Alces alces) 1:6000000
Zbigniew Głowaciński, Joanna Plit
4. Jarząbek (Bonasa bonasia) 1:6000000
Zbigniew Głowaciński, Joanna Plit
5. Głuszec (Tetrao urogallus) 1:6000000
Zbigniew Głowaciński, Joanna Plit
6. Drop (Otis tarda) 1:6000000
Zbigniew Głowaciński, Joanna Plit
7. Synogarlica turecka (Streptopelia de caocto) 1:6000000
Zbigniew Głowaciński, Joanna Plit
8. Bocian czarny (Ciconia nigra) 1:6000000
Piotr Profus
9. Wędrówki ptaków 1:6000000
Maciej Gromadzki, Joanna Plit
10. Regionalizacja zoogeograficzna 1:3000000
Andrzej Samuel Kostrowicki
11. Struktura fauny kręgowców
Diagramy
Andrzej Samuel Kostrowicki

43.2 Zasięgi wybranych gatunków zwierząt

1. Ssaki I 1:4500000
Andrzej Samuel Kostrowicki, Joanna Plit
2. Ssaki II 1:4500000
Andrzej Samuel Kostrowicki, Joanna Plit
3. Ptaki I 1:4500000
Andrzej Samuel Kostrowicki, Joanna Plit
4. Ptaki II 1:4500000
Andrzej Samuel Kostrowicki, Joanna Plit
5. Ryby 1:4500000
Andrzej Samuel Kostrowicki, Joanna Plit
6. Gady i płazy 1:4500000
Andrzej Samuel Kostrowicki, Joanna Plit
7. Bezkręgowce 1:4500000
Andrzej Samuel Kostrowicki, Joanna Plit
8. Ślimaki i małże 1:4500000
Adolf Riedel, Joanna Plit
9. Gatunki rzadkie 1:4500000
Andrzej Samuel Kostrowicki, Joanna Plit

51. PRZEKSZTAŁCENIA ŚRODOWISKA

51.1 Degradacja środowiska

Degradacja środowiska 1:1500000
Jolanta Wójcik, Lidia Sroka

52. OCHRONA ŚRODOWISKA

52.1 Ochrona przyrody

Jan Rutkowski
1. Obszary chronione 1:1500000
2. Pomniki przyrody i obszary chronione w województwach 1:6000000

53. SYNTEZA FIZYCZNOGEOGRAFICZNA

53.1 Typy krajobrazów naturalnych

Typy krajobrazu naturalnego 1:1500000
Andrzej Richling, Andrzej Dąbrowski

53.2 Wykorzystanie krajobrazu

Wykorzystanie krajobrazu 1:1500000
Andrzej Richling, Wojciech Lewandowski, Andrzej Dąbrowski

53.3 Regiony fizycznogeograficzne

Jerzy Kondracki, Andrzej Richling
1. Regiony fizycznogeograficzne 1:1500000
2. Regiony wyższego rzędu 1:6000000

53.4 Regiony fizycznogeograficzne (przykłady mikroregionów)

1. Pojezierza Południowobałtyckie i Niziny Środkowopolskie (Okolice
Płocka) 1:200000
Jerzy Kondracki, Andrzej Richling
2. Pojezierze Mazurskie (Okolice Giżycka) 1:200000
Jerzy Kondracki, Andrzej Richling
3. Wyżyna Małopolska (Okolice Kielc) 1:200000
Jerzy Kondracki, Andrzej Richling
4. Zewnętrzne Karpaty Zachodnie (Okolice Nowego Sącza) 1:200000
Krystyna German, Jerzy Kondracki