Zakład Badań Geośrodowiska

BADANIA NAUKOWE


Projekty inne

  • SOPO - System Osłony Przeciwosuwiskowej

    prof. dr hab. Zofia Rączkowska
    (2010-01-01 - 2012-12-31)